spacer.png, 0 kB
Stange bygdebok - del 3 Skriv ut E-post
Artikkeloversikt
Stange bygdebok - del 3
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Til forskjellige tider ble sådd og avlet følgende antall tønner: 1668 1723 1777 1866 1875
Korn sådd 16 ½ 20 50 51 ½ 43 ¾
Korn avlet 80 90 404 I 1723 ble desuten avlet 85 lass høy og en del lin, i 1866 400 lass høy og 400 t. poteter (satt 50). I 1936 var avlingen: 60000 kg hvete, og grønnfor på 50 dekar, 4500 hl. poteter, 3500 hl. turnips og 150 lass høy (på 80 dek.)
I 1723 ble sådd (i tønner): 1 rug, 13 bygg, 4 havre, 2 erter. I 1875 1/3 hvete, 3,375 rug, 19 bygg, 10 blandkorn, 7 havre, 4 erter, 30 poteter.
Til forskjellige tider var det disse dyr: 1657 1668 1723 1777 1866 1875 1939
Hester 7 6 7 14 16 a 18 11+9 u. 6
Kuer 30 30 20 40 52 44+8 u. 42+14 u.
Svin 8 6 30
Sauer 20 14 30 30 19 Gårdens areal 1866: 265 mål aker, 550 mål nat. eng, 142 mål udyrket, 55 mål strandhavn + 1152 mål skog. Takst 13 115 spd. 1939: 510 dek. dyrket, 300 dek. havn, 820 de. skog hvorav Torvmarka 620' dek. skog + plassen Torve 60 dek.
I 1875 var det 4 inderstboliger: Nerstranden, Nordstranden, Nernordstranden og Engen med utsæd ialt ¾ tønner korn og 2½ tønne poteter. Nå er det 5 inderstboliger, alle liggende ved stranden.
Låve med fjøs og stall bygd etter brannen i 1923. Badstuen ble revet i 1924, smien revet 1923. Drengestuen bygd i 1909, grishuset i 1910, potetbu med vedskåle og garasje i 1924, stabbur gammelt.
1/10 1802 er skylden 3 skpd., taksten 3600 rdr. Ved sølvskattens utregning 1916 er Even Ringnes eier, gårdens takst 9500 spd., løsørets 100 spd., gjelden var 2925 spd. og han betalte i sølv 130 spd. 19½ skill. Dessuten hadde da hans far Christen Eriksen en formue av 4000 spd. og betalte 78 spd. Ved matrikuleringen 1886 fikk gården gnr. 42 bnr. 1 og en skyld av 61 mk. 63 øre. - En bibel fra 1589 innbundet 1781 oppbevares på gården. På gården finnes også en gull-dåse med innskrift: "Givet av H. K. H. Norges og Sveriges kronprins Carl Johan til Ole Aaset."
27/5 1755 var det besiktigelse av gården. Det heter da, at hovedbygningen, som hadde italiensk tak, var forfallen og vanskelig å holde vedlike. En beskrivelse av hovedbygningens tilstand i 1752 vedlegges. Den var da forråtnet og bedervet, så man har vanskelig for å tro at den samme bygning kan stå i 200 år fremover. Gerhard Schøning anfører i 1775 at bygningen er bygd av oberstløytnant Heyer, altså tidligst i 1720. Det er nesten utrolig at den kunne bli så "bedervet" i løpet av 30 år, man skulle helst tro at den var bygd før Heyers tid, muligens av Jens Hansen Wincke som var eier 1623-o. 1660. Bygningen skal imidlertid være restaurert, og restaureringen kan vært gjort så grundig at det kan være den samme bygning nå som i 1752.
Antall værelser og beliggenheten av disse stemmer med de nåværende. Årstallet for restaureringen skal være skrevet på veggen i storstuen, men den har senere fått nye tapeter. En opplysning om dette årstall kan kanskje klarlegge det hele. Den nordre del av bygningen er restaurert i 1946.


  Laptop AdapterJammerJammersLaptop BatteryChina DropshipChina WholesaleDVD Playeracekard 2ir4 sdhcr4 ds
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB