spacer.png, 0 kB
Stange bygdebok - del 3 Skriv ut E-post
Artikkeloversikt
Stange bygdebok - del 3
Side 2
Side 3
Side 4
Side 5

Litt om slektene.

Staffen som var leilending på Ringnes 1610-20 for Peder Iversen (Jernskjegg), er antagelig den samme som er bruker på n. Dælin i 1664. Staffen Østensen, og da er 80 år gammel. Det er skifte etter hans kone Marte Olsdtr. på Dælin 10/2 1671. De er barnløse. Oluf Torstensen Nøttestads sønner Torsten og Kjeld er som nevnt eiere av Ringnes i 1623. Om disses slekt se Nøttestad og Hverven (Veflen).
Fra 1623 er sønn av fogd Hans Arildsen Wincke og Maren Jensdtr. Jens Hansen Wincke bruker, senere eier, (d. o. 1660). Han var g. m. Elin, datter av Oluf Torstensen Nøttestad og de hadde barna: 1) Ole, f. o. 1624, d. o. 1677, eier fra 1660). 2) Peder, nevnt 1690 da han solgte sin odelsrett i Sande. Peder Ringnes er på grensevakt 1644-45. 3) Maren (skifte på StorRee 28/11 1667), g. m. Dyre Rasmussen Stor-Ree (1628-99). I 1661 eier Maren ½ skp. i Ringnes. 4) Eline, d. 1666, skifte på Staur 15/9 1666, g. m. Hans Christensen Blickfelt (senere sorenskriver). Se Staur. 1 datter, Margrethe. 5) Antagelig Christen Jenssen Wincke, kapellan i Vågå i 1649. Kapellan Christen Jensen Wincke hadde vært så uheldig å komme Maren Nilsdtr. Lunde i Gausdal for nær og dette var særlig graverende fordi de var for nær besvogret. Marens mor var datter av Hr. Hågen Mogensen (Gyllenår), Vang og Christens søster Maren var g. m. Dyre Rasmussen Stor-Ree, hvis bestefar er Dyre Mogensen (Gyllenår).
Ole Jensen, f. o. 1624, d. o.1677, eier av Ringnes fra o. 1660 hadde barna: 1) Berte, g. m. 1. Nils Eriksen Huseby, f. o. 1654, sønn av Erik Halvorsen og Kari Nilsdtr. Ålstad. g. m. 2. Lucas Brandsdorf, g m. 3. Gunder Olsen Wahl, på Ljøstad, lensmann i Stange. - 2) Dorthe g. m. Ole Christensen Trogstad, Toten. 3) Jens, f. o. 1670, d. 1717 (skifte 1/3 1717) g. m. Eli Olsdtr. Nøttestad, d. 1732. Om Jens Olsen og Elis barn henvises til Nøttestad n. 4) Johannes Olsen Berg, f. o. 1670, begr. 27/6 1721, g. m. Alis Børresdtr. Frisvold (1685-31/71729).
1688 og 1697 er en Peder nevnt som eier av 3 skpd. tg. i Ringnes. Peder Nilsen Ringnes er nevnt 13/11 1674, da han på sin kones vegne skjøter

Mengshol på Nes til sin svoger Ole Johannessen Mengshol. Han var antagelig gift med den yngste av Johannes Olsen Mengshols døtre, Marte, da han er nevnt sist. Peder Nilsen er sønn av Nils Oudensen Rognstad, Toten av slekten "Tordenstjerne" og Ragnhild Paulsdtr. Nils Oudensen var eier av Lindem i Skoger 1616, 1642 eier av 6 lispd. i Sørum i Hole sammen med sine medarvinger. Peder Nilsens sønn, Nils Pedersen Todderud, var vaktmester og han tok igjen Lindem i Skoger på sin farfars odel 2/11 1708. Nils Pedersen ble like etter 1700 gift med enken på Veflen Berte Olsdtr., datter av Ole Kjeldsen Ottestad (sønnesønn av Oluf Torstensen Nøttestad d. e.). Nils Pedersens sønn, Peder Nilsen er stamfar for den nåværende Ottestadslekt. (Se H.S.H. T. bind I s. 236).
Oberstløytnant Hejer, d. 1731, begr. 14/9, g. m. Margrete Coucheron, f. o. 1696, d. 1746. Barn: 1) Barte Sofie, dp. 10/9 1721. 2) Herman Henrik, dp. 28/7 1724, d. 1751, kaptein.

Stener Jonsen Lie av Stenersenslekten fra Vålen, Gausdal, g. m. Abigael Evensdtr. Barn født på Ringnes: 1) Jon, dp. 23/2 1752, 2) Abraham, f. 1753. Stener Jonsen kjøpte senere Berger i Eidsvoll, derpå Moe i Jevnaker. Herman Olsen Abelsvold, f. o. 1710, begr. 28/6 1760, g. m. Johanne Pedersdtr. hadde 1 sønn, Peder Hermansen, eier av Ringnes 1763-65. Enken Johanne Pedersdtr. ble i 1762 gift igjen med Arve Pedersen, s. Nøttestad. Peder Hermansen ble gift med Ingeborg Andersdtr. Veflen, som etter Peders død ble gift igjen med prokurator Froder Pettersen i 1764 (se Atlungstad).
Erik Sørensen, f. 15/10 1715, d. 6/10 1806 - sønn av Søren Sørensen på Hval, Helgøy - g. m. Mari Christensdtr., f. o. 1705, begr ..4/10 1782. Barn: 1) Sedsel, f. 1746, d. 1789, 25/5 1778 g. m. Jens Christian Holm, Sakslund. 2) Inger, f. 1749, begr. 2/5 1803 ug. 3) Kari, f. 1752, d. 30/9 1834, g. m. 1. 21/11 1777 Anders Andersen Veflen, d. 1787, 2. g. m. 22/10 1790 Henrik Olsen Stør, på Kjemstad, f. 1765 Henrik og Kari døde som føderådsfolk på østre Skjerden. 4) Christen, dp. 4/4 1752, d. 9/1 1822 - eier fra 1777. Erik Sørensen eide Halstenhof i Løten 1746-62, Alhaug v. 1761-65, hadde halve Spaberg i forpaktning i 4 år og Grefseng, Nes i 3 år. Tollinspektør Lassen skriver i 1777 om Ringnes: "Bonden Erik Pedersen (skal være Sørensen) en agtbar og driftig jordbruker i gode omstendigheder."
Christen Eriksen (1752-1822), 27/10 1779, g. m. Eli Nilsdtr. Husebye, død 9/8 1849, 88 år, skifte 7/9 1849, hadde barna: 1) Eli. dp. 23/7 1780, d. 11/8 1854, 8/6 1802 g. m. Michel Andersen Nordvie på Saxlund, 1778-11/3 1853. 2) Berte, dp. 23/12 1787, d. 27/8 1859, 16/11 1811 g. m. Jon Iversen Tangen på Grimerud, d. 27/11 1837. Jon Tangen ble i 1808 av den svenske øverstkommanderende foreslått som fredsmegler. 3) Mari (1785-90). 4) Sidsel, dp. 10/11 1799, 17/7 1819 g. m. Jakob Jensen Hund, Vardal, f. 1780. 5) Ole, dp. 14.3 1802, d. 1811. 6) Nils, dp. 17/6 1792, d. 23/7 1863, lensmann, 20/2 1834 g. m. Anne Mathea Hverven, f. 18/7 1810. Nils Ringnes var stortingsmann 1842 og 1845. Gårdbr. ø. Dælin. Henrik Wergeland kaller ham i "Jødesaken" en "særdeles oplyst og vel tenkende bonde". 7) Mari (1794-1801). 8) Kristen, dp. 19/2 1797, d. 15/11 1832, eier av ø. Skjerden, 9/3 1822 g. m. Berte Mikkelsdtr. Stør, f. 10/9 1797, d. 24/2 1885. 9) Even, f. 1/12, dp. 6/12 1782, eier fra 1812.
Christen Eriksen førte regnskapene for Stange kirker i mange år, han førte prosess med Jens Anker om almuens bruksrett til Ottenseter skog og i prosessen med Jens Anker om almuens bruksrett i almenningen var han den drivende kraft. Ved testamente 10/11 1789 overdrar hans svoger Jens Christian Holm til Christen Ringnes Sakslund gård og alt han eier mot at Christen betaler hans gjeld, bekoster hans begravelse og gir ham underhold på Ringnes. Christen Ringnes overdrar senere Sakslund til sin svigersønn Michel Andersen.
Even Christensen, dp. 6/12 1782, d. 1/7 1870 - eier fra 1812. Even Ringnes hadde Ajer i Furnes 1806-12. Han var betrodd flere tillitsverv. Han valgtes til bygdas ordfører i 1841 etter at hans svoger Michel Saxlund hadde vært ordfører i 2 perioder fra 1837, men Even frasa seg ordførervervet den dag da han fylte 60 år den 1/12 1842. Han var flere ganger valgmann til stortingsvalgene, og ble stortingsmann i 1830. Han var 2. forlikskommissær sammen med amtmann Heidmann 1831-42.
Even Christensen Ringnes, f. 1/12 1782, d. 1/7 1870, 18/1 1814 g. m. Valborg Olsdtr. Åset fra Åmot, f. 3/12 1790, d. 15/11 1859, datter av Ole Olsen Åaset og Anne Tollefsdtr. Rogstad (1772-1844). Even ble oppdradd hos kammerherre og amtmann Pentz som bodde på Ringnes 1782-88. Even og Valborg hadde barna: 1) Eli, f. 22/11 1814, d. 29/7 1899, 30/l 1843 g. m. Jørgen Nilsen Huseby, f. 1814, d. 1908. 2) Anne, f. 13/1 1819, d. 1872, 10/11 1847 g. m. Johan Nilsen Sande på Atlungstad, f. 1821, d. 1888. 3) Oline, f. 1824, d. s. å. 4) Oliv, f. 24/7 1831, d. 3/10 1912 på Ringnes, ug. 5) Christen, f. 29/9 1823, d. 29/11 1901, ug. eier av Ringnes fra 1854 til sin død.
I Christen Evensens tid ble det dyrket mye jord på Ringnes. Hver sommer i mange år kom et stort lag av svensker til akergravingen. Det er fortalt at hans far hadde bestemt at han ikke skulle lære å skrive for at han ikke skulle bli bebyrdet med kommunale verv, men det var ikke mange som fikk så mange verv som han. Han var i mange år medlem av herredstyret, medlem av direksjonen i Stange Sparebank fra 1874 til sin død, medlem av overligningskommisjonen, av almenningsstyret og var meget virksom i arbeidet for Eidsvoll-Hamar-banen.
Even Ringnes, f. 5/1 1886, d. 13/7 1926 -- eier fra 1902 - sønn av Georg Såstad og Valborg Jørgensdtr. Huseby - var 7/11 1923 g. m. sitt søskenbarn Agnes Såstad fra Risør, f. 4/7 1900, datter av overrettssakfører Bernt Såstad og Lea Thiis. Even og Agnes Ringnes hadde sønnen Even Ringnes, f. 30/12 1924, student, løytnant. Agnes Ringnes er 4/7 1937 gift igjen med Leif Wollebæk fra Lysgård, Fåberg, f. 20/12 1895, sønn av Carl Theodor Dahl Wollebæk og Gudveig Kristine, f. Lysgård og de har barna: 1) Carl Hermann, f. 7/4 1938, 2) Hans Eilert, f. 26/10 1942.


  Laptop AdapterJammerJammersLaptop BatteryChina DropshipChina WholesaleDVD Playeracekard 2ir4 sdhcr4 ds
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB